Energie besparen.

Wat u niet kwijt raakt...

Betekent isoleren voor u een bezuiniging?

U kunt slechts geld besparen als u niet op kwaliteit heeft bezuinigd.

Teveel keren blijken de isolatiematerialen onder de waterkerende laag doorweekt te zijn met lekwater. De veelal onstabiele isolatie en slechte kwaliteit dakbedekking, kunnen in combinatie met een slechte uitvoering desastreuse gevolgen hebben. Zeker als u denkt nog zeker 10 jaar van uw investering te kunnen genieten en dan blijkt dat het hele dakbedekkingssysteem doornat is, is de appel heel zuur.

Als u dan bedenkt dat er voor het recyclen van uw afkomende isolatie veelal nog geen oplossing voorhanden is. Het milieu wordt ook nog eens extra belast.

In de bovenstaande foto ziet u het resultaat van goed isoleren. In twee lagen, onderling verspringend. Warmtelekken zijn niet zichtbaar, De hele dakbedekking is egaal bevroren. Uw warmte blijft binnen en u hoeft minder energie te verbruiken om het binnen behaaglijk te hebben.

Op de pagina "Stijlen" hebben we voor u enkele foto`s geplaatst van het brandgedrag en stabiliteit van PIR isolatie. Waar de ene fabrikant met glorie slaagt, lijkt bij sommige fabrikanten uw investering slechts hen te dienen. Schandalig maar het zij zo.

Wij controleren de kwaliteitsaspecten voor u door simpelweg praktijktoetsen te nemen op elke partij isolatie die wij zullen verwerken. Slaagt de partij niet, dan wordt deze isolatie niet op uw dak verwerkt en sturen wij die retour naar de fabrikant.

Wij zijn van mening dat u moet krijgen wat u denkt gekocht te hebben.


G I 02

Inwendige condensatie.

Foto: Door inwendige condensatie kan uw isolatie doornat raken. Goede bouwfysische kennis en deugdelijke uitvoering kunnen u voor grote problemen behoeden. Laat ons het u uitleggen.

Lekkage waterkerende laag.

Foto: Doordat lekkage door de waterkerende laag en/of detaillering niet tijdig wordt onderkend, kunnen isolatiepakketten nat worden, zodat uiteindelijk sloop van het gehele systeem noodzakelijk is. 

G I 03

Wij zijn onderscheidend in kwaliteit en zorg.

Kwaliteit.
Construction

DE KLUYVER DAKBEDEKKING RHOON

Vanaf 1975 ( Al 48 jaar) uw specialist !

Informatie