SCL "Veiligheidsladder"

Positieve veiligheidscultuur door te waken over elkaars veiligheid.

1 Samenwerken
2 Terugkoppelen
3 Attenderen
4 Plezier

STAP...

Middels de STAP ( Samenwerken, Terugkoppelen, Attenderen en niet te vergeten, Plezier hebben) dragen wij aan medewerkers en opdrachtgevers uit dat incidenten niet expres plaatsvinden. Wij gaan ervan uit dat onze medewerkers en voor ons werkend personeel de intentie hebben uw opdracht uit te voeren en daarbij schade alsook persoonlijk letsel te voorkomen.

Het is echter niet vanzelfsprekend dat dit automatisch gebeurt. Elke dag moeten inspanningen verricht worden om te leren van (bijna) incidenten en vooral elkaar scherp te houden om mogelijke incidenten te onderkennen en te voorkomen.

Het stopt daarbij uiteraard niet binnen onze eigen werksfeer. Wij mogen verwachten dat bij signalering van mogelijke gevaren voor en door anderen, mensen worden geattendeerd zodat een veiliger omgeving ontstaat.

We zullen hieronder de promotieposters tonen zodat u een beter beeld krijgt van de manier waarop wij dat uitdragen.

1 Samenwerken

Samenwerken

link: Bekijk hier onze promotie poster.

Terugkoppelen

link: Bekijk hier onze promotie poster.

2 Terugkoppelen
3 Attenderen

Attenderen

link: Bekijk hier onze promotie poster.

Plezier hebben

link: Bekijk hier onze promotie poster.

4 Plezier
Construction

DE KLUYVER DAKBEDEKKING RHOON

Vanaf 1975 ( Al 48 jaar) uw specialist !

Informatie