Hoe onze organisatie werkt?

Wij wilen u hierbij een kijkje geven...

J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon B.V. is opgericht op 1 maart 1975.

Contact

Klein, maar flexibel team.

Foto: Ons team bestaat uit Ruud de Boer en Peter van Leeuwen, beiden directeur, welke worden bijgestaan door Marco (bedrijfsleider), Rink (uitvoerder) en Liselore (administratie).

Deze kleinschaligheid geeft u het voordeel dat u weet met wie u zaken doet. Of dat nu klein is of groot. De beleving en onze passie zijn hetzelfde.

Na uw aanvraag worden veelal de volgende stappen ondernomen.

01 - VRAAGSTELLING, (Voor zover niet bekend zullen wij met de klant nagaan wat de wensen zijn en waar het nieuwe dakbedekkingssysteem aan zal moeten voldoen).

02 - INSPECTIE, (De inspectie wordt verzorgd door Peter van Leeuwen. Peter is BDA Gediplomeerd in kader van NEN 2767, specifiek gericht op platte daken volgens de Wédéscan opname methodiek).

03 - TECHNIEK, (Door kennis vergaren middels cursussen, vakliteratuur en bijeenkomsten, kunnen wij u up to date informatie aanreiken aangaande de laatste stand der techniek).

04 - MOGELIJKHEDEN, (Juist ook bekend zijn met de onmogelijkheden en/of beperkingen, maken dat wij u een duidelijk plan kunnen presenteren, dat zeker kan afwijken van de invalshoeken van anderen).

05 - ADVISERING, (Als alle gegevens zijn verzameld leveren wij u hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, een advies. Daarbij beschouwen wij uw dak als ons eigen dak, met alle kennis die wij in huis hebben).

06 - OFFERTE, (Uiteraard krijgt u van ons een eenduidige werkomschrijving. Wij omschrijven geen codes maar met name genoemde productnamen in door ons uitgewerkte hoeveelheden. Met een eventuele nadere toelichting krijgt elke klant inzicht in wat er staat te gebeuren. Voor elke offerte die wij uitbrengen, verklaren wij onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits specifiek overeengekomen met u, wijzen wij uw Algemene Inkoopvoorwaarden van de hand. Onze Algemene voorwaarden zijn via de pagina "Downloads" terug te lezen of te downloaden).

07 - PRIJSVORMING, (Wij gaan er met de prijsvorming veelal vanuit dat we het vooral voor u goed moeten doen. Wij werken met eigen opgeleide dakdekkers. Niet voor niets ontvingen wij in 2017 "De Gouden Brander", voor het best scholende bedrijf in onze bedrijfstak. Verder staat de kwaliteit van de door ons te leveren en te verwerken materialen bovenaan. Daarnaast speelt de veiligheid een heel voorname rol. U als opdrachtgever bepaalt de kwaliteit en veiligheid, niet de dak-aannemer).

08 - WERKVOORBEREIDING, (Als opdracht is verstrekt zullen we met de klant in overleg treden voor wat betreft de start van de werkzaamheden. Eventuele beperkende factoren worden doorgenomen).

09 - UITVOERING, (De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen mensen. Uitbuiten van groepen om de prijs "te drukken" zal niet plaats vinden. Onze dakdekkers krijgen jaarlijks cursussen over uiteenlopende zaken. Werken op hoogte, BHV, Brandpreventie en bestrijding, vinden met enige regelmaat plaats).

10 - WERKBEGELEIDING, (Als wij werken uitvoeren kunt u met alle vragen terecht bij Ruud of Peter. De werken worden met regelmaat bezocht en er worden rapportages gemaakt van de werkbezoeken. Indien gewenst kunt u middels verstrekking per e-mail van deze werkplekinspectie adequaat op de hoogte blijven van de wijze van uitvoering).

11 - WERKPLEKINSPECTIES EXTERN, (Om te kunnen staven of ons ARBO-Managementsysteem ISO-45001 goed functioneert en of we aan de richtlijnen van de BRL 4702 voldoen, worden wij met regelmaat beoordeeld door auditeurs van KIWA. Aan eventuele aanbevelingen voor verbetering wordt veelal gehoor gegeven. Opmerkingen worden met het overige personeel gedeeld).

12 - OPLEVERING, (De daken worden tijdens uitvoering bezocht door onze Directeur, Peter van Leeuwen. Tijdens deze bezoeken worden met onze dakdekkers problemen en details besproken en wordt indien nodig naar oplossingen gezocht om tot het resultaat te komen dat onze klant van ons en de verwerkte producten mag verwachten. Uiteindelijke oplevering vindt plaats bij speciale projecten en als u dat wilt. Doorgaans krijgen wij het vertrouwen. Wij zullen dat niet beschamen).

13 - FACTURATIE, (Tijdens de werkzaamheden zal overeenkomstig in de offerte genoemde termijnen facturatie plaatsvinden. Wij hanteren een standaard betalingstermijn van 30 dagen. Hanteert uw organisatie in de algemene voorwaarden een betalingstermijn van meer dan 60 dagen, dan is deze bepaling wettelijk gezien niet geldig. De standaard betalingstermijn van 30 dagen gaat dan gelden. We verwijzen hiervoor naar art. 6:119A lid 6 BW).

14 - NAZORG, (Indien wij het proces hebben afgerond, kan het zijn dat wij door u in staat worden gesteld het dak te onderhouden. Wij kunnen u hiervoor een onderhoudscontract aanbieden. Door terzijdestelling van art. 7:951 van het Burgerlijk Wetboek bent u niet gehouden ons het jaarlijks onderhoud te laten uitvoeren, als u maar wel onderhoud uit laat voeren. De 10 jaar verzekerde Wédéflex garantie zal ook voor u dan gelden).

TEAM 006
TEAM 008

Kunnen wij iets betekenen voor uw VvE wellicht?

Voor uw VvE.

Behoort u al tot onze klantenkring ?

Bel nu: 010-5016044

Construction

DE KLUYVER DAKBEDEKKING RHOON

Vanaf 1975 ( Al 48 jaar) uw specialist !

Informatie