Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

MVO doen we met elkaar en voor elkaar.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In het voorwoord alsook in het uitschrijven van onze visie kunt u afleiden dat duurzaamheid in onze organisatie een grote rol speelt.

U zult begrijpen dat onze visie, niet de goedkoopste, doch wel de beste te willen zijn, niet altijd een makkelijke weg is om te komen tot een gevulde orderportefeuille.

Het streven naar de kwalitatief beste uitvoering met een zeer duurzaam product geeft u een combinatie in het eindproduct, dat absoluut aansluit op uw filosofie. De storingsgevoeligheid in de gebruiksfase ligt hiermee ook beduidend lager zodat hier een win situatie voor de eigenaar/gebruiker, dus voor u zal worden bereikt. Ondanks de doorgaans hogere investering kan de eigenaar terugkijken op een kleinere “Total Cost of Ownership”.

We zullen voor u een aantal items aangeven waarvan wij denken dat we maatschappelijk gewin toevoegen.


- TRANSPORT.

Om service te kunnen bieden in alle kernen met door u beheerde kantoorcomplexen en daarbij het milieu niet te ernstig te belasten, rijden wij in maximaal 4 jaar oude IVECO New Daily bussen met de modernste en schoonste Dieselmotoren. In 2020 werd het wagenpark weer verjongd met IVECO Daily 35S13 V bussen. De directie, bedrijfsleider en uitvoerder rijden allen elektrisch aangedreven auto`s. De benodigde energie hiervoor wordt middels zonnepanelen op het dak zelf opgewekt. Zo kunnen wij met zo min mogelijk milieuschade in veelal woonomgevingen de werkzaamheden uitvoeren.


- VERDER KIJKEN DAN NAAR HET DAKVLAK ALLEEN.

Doordat het verminderen van de energiebehoefte in het algemeen door J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. als van zeer groot belang wordt aangemerkt, zijn wij al enkele jaren deelnemer in het “Meer met Minder” concept. Door de uitdaging aan te gaan klanten te enthousiasmeren voor meer aspecten dan het waterdicht maken van het dak, kunnen wij de klant wijzen op het belang van energie besparen middels het aanbrengen van (extra) isolatie. Dit kunnen ook eenvoudige middelen zijn in de verticale gevels. Hiernaast komt geregeld het opwekken van energie of het belang van groene afwerking op daken ter sprake.


- CRADLE TO CRADLE.

Omdat grondstoffen niet onuitputtelijk zijn, zamelen wij afkomend vuil bij renovatie werkzaamheden, zoveel als mogelijk gescheiden in. Afvalstromen scheiden bij de bron genereert diverse grondstoffenstromen. Hergebruik van onder andere pallets, afkomende metalen en bitumen zijn hier sprekende voorbeelden van. Om grondstoffen op bitumenbasis naar de juiste verwerkingsmethodiek te sturen worden voor de renovatie uit monsters van de te onderhouden dakbedekking aangeboden ter beoordeling. Bij de beste kwaliteit afkomende bitumenbanen is regeneratie naar nieuwe dakbedekkingsbanen mogelijk. In ieder geval bestaat de zekerheid dat het bitumen dakafval, als grondstof, op een zo hoogwaardig mogelijke wijze economisch en ecologisch verantwoord wordt verwerkt. Wij kunnen u dat aantonen middels ons Roof2Roof Certificaat.


- NEN 2767 VOOR EEN VERANTWOORDE ONDERHOUDSSTRATEGIE.

In het kader van duurzaamheid met betrekking tot daken zijn wij benieuwd in hoeverre u de conditie van de waterkerende laag per dakvlak goed in kaart heeft gebracht. Wédéscan is tot op de dag van vandaag de enige methodiek die aansluit op de NEN 2767 op een onafhankelijke basis. Een niet te beïnvloeden achterliggende rekenmethodiek bepaalt uiteindelijk de conditie. Conditiemeting is het instrument dat u een basis geeft om planmatig onderhoud op een juiste wijze in te vullen. Om u een duidelijk beeld te kunnen geven over de conditie m.b.t. uw meerjaren kostenbegroting heeft directeur Peter van Leeuwen het BDA examen "Wédéscan conditiemeting 2010" met goed gevolg afgelegd.

- SOCIAL RETURN.

Aangezien J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. veel voor gemeentelijke instellingen werkzaam is, zetten wij al ruim 20 jaar werknemers in op basis van Social Return, in het verleden ook wel bekend als “Melkertbanen”. Dat betekent dat wij ons inzetten om mensen vanuit een kansarme situatie terug te laten keren op de arbeidsmarkt. De organisatie heeft altijd minstens 1 werknemer op deze basis opgenomen. Het begeleiden in o.a. schuldsaneringstrajecten, scholing en het geven van de mogelijkheid een vak te leren, is een winsituatie voor de maatschappij, de persoon in kwestie en niet in de laatste plaats voor J. de Kluyver Dakbedekking. Wij betrekken in dit kader werknemers bij Voorne Putten Werkt uit Spijkenisse en het Werkgevers Servicepunt Rijnmond van de gemeente Barendrecht, Albranswaard, Ridderkerk (de BAR organisatie). Voortkomend uit een Social Return project, waarbij we tijdelijk iemand aan werk moeten helpen, doen wij graag wat meer. Actief begeleiden en het aanbieden van cursussen zijn sleutelwoorden om van individuele verhalen successtory's te maken.


- DUURZAME INZETBAARHEID VAN PERSONEEL.

Los van het feit dat J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. jaarlijks haar werknemers laat scholen, bieden wij onze werknemers ook met regelmaat een Preventief Medisch Onderzoek aan. Speciaal op de doelgroep voor dakdekkers toegespitst, hebben wij het programma “Fit for the Job” van Tectum onlangs aangeboden.

Wij kunnen vaststellen dat steeds meer van de te onderhouden daken zijn voorzien van voorzieningen om de werkzaamheden op het dak veilig uit te kunnen voeren. Indien tijdens werkzaamheden blijkt dat objecten niet of onvoldoende veilig zijn ingericht, zullen wij de werkzaamheden waar mogelijk uitvoeren middels toepassing van de DakHaak. De DakHaak is een uitvinding van onze Directeur Peter van Leeuwen. Ons product geeft ons de mogelijkheid om aangelijnd te werken in veel situaties waar permanente voorzieningen om veilig werkzaamheden op hoogte uit te voeren, ontbreken.

Ook waar het gaat om aanvullende huisregels op het gebied van veiligheid denken we met de klant mee. Een doorvalbeveiliging werd ontwikkeld. De DakCrab voorkomt dat een dakdekker een val maakt indien de dakvloer onverhoopt bezwijkt.

Het vergroten van de veiligheidssituatie op daken waar géén permanente veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn, is van belang voor iedereen (dus niet alleen de dakdekkersbranche) die op hoogte moet werken. Een RI&E of LMRA zal moeten bepalen of de Dakhaak toepasbaar is of welke andere extra voorziening getroffen dient te worden om de onveilige situatie weg te nemen.

- MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VOOR JONG EN OUD.

J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. sponsort diverse activiteiten. Dit kunnen zeer plaatselijke kleinschalige projecten zijn zoals ondersteuning van de plaatselijke postduivenvereniging. Voor de jeugd in een naburige gemeente zijn wij al 20 jaren hoofdsponsor van het “J. de Kluyver Jeugdschaaktoernooi”. Voor de lichamelijk actieveren zijn wij trots de Ronde van Rozenburg te kunnen ondersteunen. Voor het grovere geweld hebben wij jarenlang het Leekracing team bijgestaan. Voor de ouderen binnen onze gemeente ondersteunt J. de Kluyver Dakbedekking b.v. een jaarlijkse dagtrip.

- INTERNATIONALE ONDERSTEUNING.

Gölcuk, Turkije.

J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. heeft als meest spraakmakend project 600m2 dak van een basisschool vernieuwd in Gölcuk Turkije. Op 17-8-1999 is hier een aardbeving geweest die veel schade heeft aangericht. Gemeente Rotterdam, Het Rode Kruis en de Gemeente Gölcuk hebben voor de wederopbouw van veel openbare voorzieningen gezorgd. Het dak van de in 2002 herbouwde basisschool bleek sinds de nieuwbouw niet waterdicht. In 2010 heeft J. de Kluyver Dakbedekking het bitumen dak geheel gerenoveerd met eigen middelen en personeel. Het dak is nu zo geconstrueerd dat het onmogelijk de komende 25 jaar nog kan lekken.

Gunjur, Gambia.

Ook zijn wij actief geweest met een doelstelling tot het maken van een dak op een basisschool in Gambia. Voor Stichting “Happy Gunjur” hebben wij geld ingezameld om juist plaatselijke aannemerij met plaatselijk bekende bouwtechniek een gedeelte van het dak van de Gunjur Upper Basic School te kunnen laten realiseren. Het dak geeft de mogelijkheid om plaatselijk een goed onderkomen te verwezenlijken voor noodzakelijk onderwijs. Iets waar de plaatselijke maatschappij voor nu en in de toekomst beter van zal worden. Het is ook door een verplichte eigen inspanning een stimulans aan plaatselijke economie. Verder bestaat bij J de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. de beleving dat, “zelf gemaakt”, van grotere waarde zal worden geschat.

Bel nu voor een kennismaking.

Contact
Construction

DE KLUYVER DAKBEDEKKING RHOON

Vanaf 1975 ( Al 48 jaar) uw specialist !

Informatie